LRT Tuk tuk Indija – Indija gyvai

Tadžmahalas

Į savo prenumeruojamų TV laidų sąrašą (kuriame vien tik LRT laidos), įtraukiau dar vieną – „Tuk tuk Indija”.

Man patinka laidos ir reportažai apie keliones ir gamtą. Gerai, kad neturiu junginio Discovery Channel + TV, nes užsikabliuočiau. Apie laidą galiu pasakyti, kad parodomas Indijos grožis ir gyvenimiška patirtis pribloškia. Jai mažai kas prilygsta. Muzikiniam fonui parinkta muzika su cinkeliu, kurios kompaktą jau persisiunčiau pabandymui.  O vedėjai Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius taip pat puikiai tinka šioje laidoje. Tiesa, ir ten vyksta karas keliuose, bet pas juos bent jau milijardas gyventojų.

Su nekantrumu laukiu kiekvieno ketvirtadienio (laida rodoma trečiadieniais) kai į LRT archyvą įdedama naujausia laida. Manau dar už poros metų, kai tikiuosi būsiu aplankęs pusę vakarų Europos, bus galima traukti į pirmą egzotiškąją kelionę ;) . Ypač norėčiau paragauti tikro Indiško maisto!

Atnaujinta 2013-03-18

Tuk Tuk Indijos garso takelio pagrindinė daina:

 

Banko „Snoras” palūkanos apgaulingos

Snoras logo

Šiuo metu bankų palūkanos už indėlius smarkiai išaugusios. Pastaruoju laikotarpiu pirmauja 2 bankai: „Snoras” ir „Ūkio bankas„. Dabar pirmauja „Snoras” su 9,5 %  metinės palūkanomis, jei įdedamas indėlis litais mėnesiui. Bet ar tikrai išeina tokia įspūdinga grąža?

Pasakysiu, kokią taupymo sistemą esu susikūręs Swedbank. Šiuo metu jis moka tik 6,2 % metinių palūkanų už indėlį litais per mėnesį. Daug geriau ir patikimiau, nei visi žlungantys investiciniai fondai ir panašūs investavimo būdai. Ir dar, Swedbank bankas vienas iš dviejų patikimiausių Lietuvoje (kitas SEB).  Tad dauguma pinigų pas mane guli keliuose terminuotuose indėliuose, kurie nustatyti vieno mėnesio laikotarpiui su automatiniu pratęsimu. Pasirinkau vieno mėnesio laikotarpį, nes per jį palūkanos dažniausiai dar pakyla keliom dešimtosiomis procento. Juk norisi išlošti kuo daugiau.

Automatinis pratęsimas man leidžia būti ramiam, kad pinigai niekada nesustos uždirbinėti pinigus. Swedbank viskas vyksta paprastai: vasario 3 dieną baigiasi indėlis, ir tą pačia dieną iš tų pačių pinigėlių + palūkanos (papildomi nustatymai) sukuriamas naujas indėlis su tuo metu galiojančiomis palūkanomis. Pratęsiama visada tam pačiam laikui (mėnesiui). Ir dar, jei kada man staiga prireiktų pinigų, aš visada galiu nutraukti savo bet kurį terminuotą indėlį ir pinigai netrukus grįš į mano sąskaitą.

Indėliai taip pat puiki pinigų apsaugojimo priemonė. Jei pinigai bus indėlyje, niekas, pavogęs jūsų debetinę ar kreditinę kortelę, negalės jų pasiekti.

O dabar norėčiau papasakoti, kokia indėlių sistema yra banke „Snoras”. Indėlio sutarties sąlygas skaitykite šio įrašo apačioje. Palūkanos Snore šiuo metu net 3,3 % didesnės (litais), o eurais dar daugiau, nei Swedbanke. BET kaip viskas vyksta Snore. Lengvai sudarome sutartį dėl indėlio: nustatome mėnesio laikotarpį su automatiniu pratęsimu. Baigiasi mėnuo, baigiasi sutartis, pinigai grįžta į sąskaitą. O automatinis sutarties pratęsimas įvyksta tik už 7 kalendorinių dienų.

Taip, naujas indėlis mano ir jūsų pinigams bus sukurtas tik po 7 dienų. O kam to reikia? Juk aš norėčiau, kad mano pinigai dirbtų taip pat sunkiai, kaip ir aš juos uždirbdamas, ir uždirbtų man dar daugiau pinigų. Juk toks tikslas. Mano atveju, kai indėliai yra mėnesio laikotarpiui, priskaičiavęs kas mėnesį pridedamas 7 dienų atostogas, gaunu, kad pinigai „nedirba” iki 70 dienų per metus (30 + 7 +30 + 7 + …).

Kur čia „Snoras” sutaupo savo klientų sąskaita? Iš tų 9,5 % žadamų palūkanų už litus per metus, realiai man išeitų tik 9,5 % * (360 – 70)/360 = 7.65 %. Jau nebe toks įspūdingas skirtumas, palyginus su Swedbank ar SEB. Žinoma, aš šitos painiavos su 7 dienomis galėčiau išvengti, jei pats prisijungčiau prie e-Snoras ir indėlį pratęsčiau rankiniu būdu. Bet aš ne visada tai galiu padaryti. O jei dar turiu daugiau indėlių, kurie baigiasi įvairiomis mėnesio dienomis? Tikra painiava gautųsi.

Antra, Snoras kitaip nei Swedbank nenutraukia terminuoto indėlio „akimirksniu” ir neperveda pinigų atgal į Jūsų sąskaitą 7 kalendorines dienas. Kur čia teisybė? Nėra. Taip sakant, Snoras dar 7 dienas naudojasi iš jūsų skolintais pinigais nemokamai.

Ką aš norėjau pasakyti šiuo savo įrašu apie bankų palūkanas? Pirmiausia, visada perskaitykite sutarties sąlygas, kad ir kokia nereikšminga sutartis būtų, kad po to netektų stebėtis, jog kažkas vyksta ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Antra, neapsigaukite su 10 % palūkanomis ir 70 % nuolaidomis. Visada reikia skaičiuoti. Sėkmės taupant!

Indėlio sutarties pavyzdys: AB bankas „Snoras” (A.Vivulskio g. 7, LT-03221, Vilnius, kodas 112025973, Juridinių asmenų registras), toliau vadinamas BANKU, ir BANKO klientas, toliau vadinamas (-a, -i) INDĖLININKU, sudaro šią terminuotojo indėlio sutartį (toliau – Sutartis):
1. BANKAS atidaro INDĖLININKO vardu terminuotojo indėlio sąskaitą. Sutartis sudaroma pagal Sutarties sudarymo metu galiojančias terminuotųjų indėlių metų palūkanų normas ir sąlygas. Visi BANKO mokesčiai, susiję su indėlio priėmimu ir tvarkymu, skaičiuojami pagal įkainius, galiojančius atitinkamos operacijos atlikimo metu.
2. Sudarius Sutartį, INDĖLININKO nurodyta indėlio suma (toliau – indėlis) pervedama iš INDĖLININKO pasirinktos ir jo vardu atidarytos banko sąskaitos (toliau – banko sąskaita) į terminuotojo indėlio sąskaitą. INDĖLININKAS turi užtikrinti, kad banko sąskaitoje būtų pakankamas piniginių lėšų likutis Sutarčiai sudaryti.
3. Pasibaigus INDĖLININKO pasirinktam indėlio terminui ar nutraukus Sutartį anksčiau termino, BANKAS perveda indėlį į banko sąskaitą.
4. INDĖLININKAS, sudarydamas Sutartį, gali pasirinkti tokius Sutarties automatinio pratęsimo variantus:
4.1.   pasirinkus Sutarties automatinio pratęsimo variantą „Indėlis”, Sutartis, praėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms nuo indėlio termino pabaigos pratęsiama automatiškai indėlio sumai, jei Sutarties pratęsimo dieną banko sąskaitos likutis yra ne mažesnis už indėlį;
4.2.   pasirinkus Sutarties automatinio pratęsimo variantą „Indėlis ir palūkanos”, Sutartis, praėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms nuo indėlio termino pabaigos pratęsiama automatiškai indėlio sumai, pridėjus priskaičiuotas palūkanas, arba tik indėlio sumai, jei Sutarties pratęsimo dieną banko sąskaitos likutis yra mažesnis nei indėlis su priskaičiuotomis palūkanomis, bet ne mažesnis už indėlį.
5. INDĖLININKAS turi teisę bet kada atsisakyti Sutarties automatinio pratęsimo.
6. INDĖLININKUI nepasirinkus Sutarties automatinio pratęsimo, Sutartis automatiškai nepratęsiama.
7. Palūkanų skaičiavimo tvarka:
7.1.   Palūkanos pradedamos skaičiuoti kitą dieną po indėlio įskaitymo į terminuotojo indėlio sąskaitą dienos, iki dienos, einančios prieš indėlio termino pabaigos dieną. Laikoma, kad metų trukmė – 365 dienos.
7.2.   Pratęsiant Sutartį, metų palūkanų norma nustatoma pagal Sutarties pratęsimo dieną galiojančias atitinkamai indėlio rūšiai BANKO nustatytas metų palūkanų normas. Jei Sutartis pratęsiama per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo indėlio termino pabaigos, BANKE nustatyta tvarka gali būti mokamos papildomos palūkanos.
7.3.   Už anksčiau termino atsiimtą visą indėlį ar jo dalį palūkanos nemokamos.
8. Indėlio atsiėmimas anksčiau termino ir Sutarties nutraukimas:
8.1.   INDĖLININKAS, norėdamas atsiimti visą indėlį arba jo dalį anksčiau Sutarties pasibaigimo termino, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas raštu) įspėti BANKĄ. Jei atsiimama indėlio dalis, už likusią indėlio dalį, jei ji yra ne mažesnė nei BANKO nustatyta minimali indėlio suma, palūkanos per visą Sutartyje nurodytą terminą skaičiuojamos pagal Sutarties sudarymo metu nustatytą metų palūkanų normą. Jeigu likusi indėlio dalis mažesnė, nei BANKO nustatyta minimali indėlio suma, laikoma, kad Sutartis nutraukiama INDĖLININKO iniciatyva.
8.2.   Kai anksčiau termino atsiimama indėlio dalis, išmokėtų ir naujai apskaičiuotų palūkanų sumos skirtumu sumažinama likusi indėlio suma; kai atsiimamas visas indėlis – grąžinama indėlio suma.
9. BANKAS turi teisę atlikti savo ir INDĖLININKO piniginių reikalavimų įskaitymą. BANKAS turi teisę sustabdyti indėlio ir priskaičiuotų palūkanų išmokėjimą ir pervedimą, kol INDĖLININKAS nepadengia visų skolų BANKUI, o taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
10. BANKAS garantuoja indėlio slaptumą. Indėlio suma įstatymų nustatyta tvarka apdraudžiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas”. INDĖLININKAS pareiškia, kad yra informuotas apie draudimo sąlygas bei apie draudimo išmokų mokėjimo sąlygas ir tvarką.
11. Sutartis gali būti pakeista raštišku BANKO ir INDĖLININKO susitarimu.
12. BANKAS turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, įspėjęs INDĖLININKĄ prieš 14 kalendorinių dienų. Nutraukus Sutartį BANKO iniciatyva, INDĖLININKUI priskaičiuojamos ir išmokamos palūkanos už visą iki Sutarties nutraukimo dienos praėjusį laikotarpį.
13. Visi nesutarimai ir ginčai, susiję su Sutartimi, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir pervedus indėlį į terminuotojo indėlio sąskaitą.
15. Pasirašydamas šią Sutartį, INDĖLININKAS pareiškia, kad jam iki Sutarties pasirašymo buvo suteikta galimybė susipažinti su Sutarties sąlygomis, Sutartis yra perskaityta, ji atitinka INDĖLININKO valią, jos turinys aiškus. INDĖLININKAS taip pat pareiškia, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su BANKO paslaugų įkainiais.

TrackMania – puikus nemokamas lenktynių žaidimas

trackmania

Atsikėliau šį savaitgalį ir galvojau, ką veikti. Visi darbai padaryti, mokslai iki Naujųjų Metų irgi baigti. Tada nutariau šiek tiek susitvarkyti kompiuterį (juk reikia į kitus metus žengti tvarkingam :) ), ir pasidaryti nors kiek laisvos vietos naujiems filmams! Savo terabaitiniame diske aptikau senų, gerų ir įdomių dalykų. Vieni iš tų dalykų buvo žaidimai.

Per savo kompiuteristo (skamba kaip orientacija turbūt) 11 metų karjerą sugebėjau užkaupti keletą patikusių žaidimų. Pats naujausias iš jų TrackMania. TrackMania yra arkadinės lenktynės, o tai reiškia – truputį prasilenkiama su fizika. Bet svarbiausia yra ne tai, bet kad šis žaidimas yra smagiai žaidžiamas internete su visu pasauliu ir turi nemokamą versiją. Atsimenu, koks azartas buvo varžytis Lietuvos ir pasaulio mastu, kuris greičiau aplėks trasos ratą. Galima netgi įsiamžinti, nes fiksuojami rekordai.

trackmania united

TrackMania šiuo metu švenčia 5 metų gimtadienį ir sukūrė šį jų istorijos filmuką. Gal kas pasakys kokia daina čia groja? Nes man ji labai patiko. Daugiau vaizdų galite pasižiūrėti jų specialiai sukurtume Trackmania tube (atrodo, kad visi kuriasi savo tubus).

TrackMania tinklalapis Lietuvoje taip pat yra. Kaip parašyta tinklapyje, yra rengiami online turnyrai mėgėjams. Pradedantiesiems pravers straipsnis (kartu su instrukcija) apie žaidimą.

Atsisiųsti neužtruks, nes žaidimas užima tik 500 MB. Norint žaisti nereikalinga galinga vaizdo plokštė. Dar nepaminėjau, kad galima žaisti ne tik online, bet ir paprastu rėžimu,kai priešininkas yra kompiuteris. Smagaus atsipalaidavimo ;) .

Stephen Hawking knyga „Visata riešuto kevale”

Stephen Hawking The Universe In A Nutshell

Per šventes turėjau laiko perskaityti Stephen Hawking knygą „Visata riešuto kevale”. Šią knygą dovanų buvo gavęs mano šeimos narys, todėl pusdieniui ją galėjau pasiskolinti.

Iškart pasakysiu, kad knyga patiks tam, kas neabejingas mokslui, t.y. domisi fizika ir astronomija. Keletas knygos skyrių apima temas nuo Alberto Einšteino teorijų sukūrimo iki kelionių laiku galimybės. Knygoje daug paveiksliukų, todėl 200 psl. skaitomi labai greitai.  Įdomų knygos aprašymą radau Cinema bloge.

Autorius – žymus pasaulio fizikas – garsėja savo mintimis apie visatą. Dalis jo idėjų yra paminėtos ir knygoje. Stephen Hawking knygos, dėl jo gebėjimo paprastai dėstyti ypač sudėtingus fizikos pasaulio reiškinius, yra tapusios bestseleriais.

Stephen Hawking vertas ne kelių, o keliolikos žodžių. Jo gyvenimo istorija, švelniai tariant, įspūdinga ir nelaiminga. Šiuo metu knygos autorius negali nei judėti, nei kalbėti. Kaip jam taip atsitiko? Kaip jis sugebėjo parašyti knygą? Jau studijuodamas jaunasis mokslininkas sužinojo, kad serga nepagydoma liga – amiotrofine skleroze (citata „liga baisesnė už vėžį…”), kuri reiškiasi progresuojančia raumenų raumenų atrofija. Bet tai jo nesužlugdė, o paskatino greičiau ieškoti atsakymų. Jo paieškos – tai mintys, išdėstytos knygoje. Knygas jis galėjo rašyti, nes gavo specialiai jam sukonstruotą visiškai automatizuotą vežimėlį, kuris palengvino jo, kaip mokslininko, gyvenimą.

Stephen Hawking taip pat yra parašęs knygą „Trumpa laiko istorija” (naujesnis leidimas „A Briefer History of Time”), kuri jį labai išgarsino. Atsiliepimą apie knygą galite paskaityti Pukomuko bloge. O šioji knyga „Visata riešuto kevale” įtvirtino jo populiarumą.

Knygą įsigyti galite ManoKnyga.lt

Malonaus skaitymo!