50 įdomybių apie Pakruojo kraštą

Neseniai Pakruojo savivaldybėje buvo organizuojama viktorina apie Pakruojo kraštą. Viktorinos klausimai pasiekė mane ir pasirodė labai įdomūs. Sužinojau, kaip mažai žinau apie Pakruojį, rajoną ir vietos įžymybes :).

Pateikiu visus klausimus, o atsakymus rasite prisegtus šio straipsnio pabaigoje. Lauksiu komentarų su rezultatais!

Viktorinos klausimai

1. Pakruojo miesto vardo kilmė?

2. Pakruojo rajono kaimas, kurio pavadinimas, susijęs su vestuvėmis?

3. Kada pirmąkart Pakruojis paminėtas istoriniuose šaltiniuose? Nurodykite bent amžių?

4. Koks išlikęs seniausias Pakruojo miesto pastatas ir kada jis buvo pastatytas?

5. Kiek yra išlikusių Pakruojo dvaro ansamblio statinių?

6. Dailininkas, scenografas, vitražų kūrėjas, gimęs Pakruojyje?

7. Šveicarų keliautojas, archeologas, etnografas, gamtininkas, veikalo „Geognostinės pastabos apie Lietuvą“ autorius ir pirmojo Lietuvos geognostinio žemėlapio sudarytojas, XIX a. pr. gyvenęs Pakruojo dvare bei mokęs dvarininko Ropo vaikus?

8. Koks kunigas, poetas ir vertėjas yra palaidotas Pakruojo bažnyčios šventoriuje?

9. Kokio kūrinio ištrauka cituojama? Ir kas jo autorius?
„Krikštynoms ir mano darbui pasibengus, gavau užmokesnį. Butkaus sūnus Izidorius palydėjo mane lyg Kuršėnų, ėjau kiaurai per Šiaulius į Lygumų parakviją ir pakliuvau į Stačiūnų sodžių pas Antaną Žajenčkauskį. Čia apsčiai gavęs darbo, siuvau per keletą nedėlių“.

10. Kada ir kokioje Pakruojo rajono vietovėje buvo atlikti reikšmingi mokslo darbai? Kas juos atliko?

11. Koks žymus rusų karvedys, 1812 m. kare vadovavęs vienai iš Rusijos armijų ir dalyvavęs garsiajame Borodino mūšyje, gimė Pakruojo rajone?

12. Pakruojo rajono mokykla, davusi Lietuvai bei pasauliui daug iškilių žmonių ir šįmet švenčianti savo 100-ąjį jubiliejų?

13. Jie abu kilę ne tik iš Pakruojo rajono, bet ir visai šalia esančių kaimų. Abu gimę XIX a. paskutiniajame dešimtmetyje? Abiejų pavardės ir vardai tokie pat. XX a. pirmoje pusėje jie buvo žinomi: vienas iš jų Lietuvoje ir Sovietų sąjungoje, o kitas ir visame pasaulyje. Kas tie žmonės?

14. Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataras, gyvenęs ir dirbęs Pakruojo rajone?

15. Kada pirmąkart Pakruojis paminėtas rašytiniuose šaltiniuose?

16. Vienas iš Pakruojo miesto pastatų turi savo antrininką, kuris identiškai atkurtas net pagal visus jo pamatavimus. Koks tai pastatas ir kur jis yra pastatytas?

17. Kokio įžymaus žmogaus (beje, turėjusio ryšį ir su dabartiniu mūsų rajonu) rekomenduotas Mintaujos gimnazijos moksleivis Antanas Smetona, vėliau tapęs pirmuoju Lietuvos prezidentu, atvyko į vieną iš Pašvitinio apylinkių dvarų padirbėti korepetitoriumi? Gal daugiau galite ką pasakyti apie šį faktą ir su tuo susijusius tolimesnius įvykius?

18. Kas siejo Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną su dabartinio Pakruojo rajono Pašvitinio apylinkėmis?

19. Koks žymus latvių pastorius, kalbininkas, rašytojas, folkloristas, švietėjas gyveno dabartiniame Pakruojo rajone?

20. Kokiais ryšiais pedagogas ir rašytojas Pranas Mašiotas yra susijęs su Pakruojo rajonu?

21. Kas siejo Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną ir ilgiausiai tarpukario metais Ministru Pirmininku buvusį Juozą Tūbelį su Pašvitinio apylinkėmis?

22. Kokiu unikaliu paminklu garsėja Pakruojis?

23. Koks Pakruojo krašto iškilus žmogus yra pasakęs šiuos žodžius:
„Nėra nieko tamsesnio už šviesą, nors ji ir švyti tamsoje“?

24. Koks žymus lietuvių kalbininkas 1901-1902 m. gyveno Žeimelyje?

25. Koks iš Pakruojo rajono kilęs kompozitorius, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, politikos ir visuomenės veikėjas jaunystėje vertėsi batsiuvio amatu?

26. Kokia valstybe buvo pasiskelbęs Pakruojis?

27. Žymus kraštotyrininkas, Žiemgalos krašto tyrinėtojas, gimęs ir gyvenęs Pakruojo rajone?

28. Pirmasis partizanas, žuvęs kovose už Lietuvos laisvę Pakruojo rajone?
29. Kiek gimnazijų yra Pakruojo rajone?

30. Pakruojo rajone gimęs pasienietis, Nepriklausomos Lietuvos gynėjas, nužudytas 1991 m. gegužės 19 d. Krakūnų poste, prie sienos su Baltarusija?

31. Kada ir kokioje Pakruojo miesto vietovėje pirmąkart po sovietmečio iškilmingai iškelta Lietuvos trispalvė?

32. Kada ir koks Pakruojo rajono ąžuolas dalyvavo Lietuvos gražiausio ąžuolo rinkimuose ir kaip jam sekėsi?

33. Poetas, dramaturgas, XX a. ketvirtajame dešimtmetyje gyvenęs viename iš Pakruojo rajono dvarų ir išgarsėjęs nesėkmingais ūkininkavimais? Kokiame dvare gyveno?

34. Koks latvių tautybės poetas (jo pavardė, išvertus į lietuvių kalbą reiškia naminio paukščio pavadinimą), tarpukario metais svetingai atverdavęs savo namų duris Kauno menininkams ir garsėjęs savo bohemišku gyvenimu, gyveno dabartiniame Pakruojo krašte?

35. Žymus architektas, Lietuvos kariuomenės savanoris, mūšių su bermontininkais ties Radviliškiu dalyvis, gimęs Linkuvos apylinkėse?

36. Koks žinomas klubas, vėliau peraugęs į draugiją, praėjusio amžiaus pabaigoje buvo įkurtas Pakruojyje?

37. Pabaikite sakinį:
„Pakruojo rajone negimė nei vienas Lietuvos Prezidentas, bet …

38. Folkloro šventės, vykstančios Pakruojyje, pavadinimas?

39. Kokiam žymiam lietuvių išeivijos poetui priklauso šio eilėraščio eilutės ir kaip šis poetas susijęs su Rozalimo kraštu?

„Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,

Ir vėjas dangiškas į jos lapus atklysta,
Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą,

Ir skamba medyje melodija tyli,
O aš klausausi jos ir užrašau smėly…“

40. Pakruojo rajono etnografinis ansamblis, savo veiklą pradėjęs 1980 m.?

41. Gydytojas, spaudos draudimo laikų aktyvistas, pjesės „Iš tamsos į šviesą“, 1903 m. suvaidintos dabartinio Pakruojo rajono Steigvilių kaime, autorius? Kokioje rajono vietovėje jis gyveno?

42. Kaip Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus šeima susijusi su Pakruoju?

43. Kokio iškilaus tarpukario metų gydytojo, filantropo vardu pavadinta viena Pakruojo gatvių?

44. Kokiose Pakruojo rajono vietovėse yra pasatyti paminklai Vytautui Didžiajam? Kada tie paminklai pastatyti ir kuo jie unikalūs?

45. Kokia buvo pirmoji pramonės įmonė Pakruojyje?

46. Kokioje Pakruojo vietovėje yra lankęsis gydytojas, varpininkas, lietuviškojo sąjūdžio veikėjas, „Tautiškos giesmės“ autorius Vincas Kudirka ir koks jo apsilankymo tikslas?

47. Kokios upes intakas yra Kruoja?

48. Pokario metais vienoje Pakruojo rajono vietovėje įvyko partizanų susirėmimas su stribais. Nuo vietovės pavadinimo kilo ir mūšio pavadinimas. Koks tai mūšis ir kada jis vyko?

49. Politiko, visuomenės veikėjo, meno, muzikos ir kultūros istoriko Vytauto Landsbergio ryšiai su Pakruojo kraštu?

50. Koks tarpukario metų Pakruojyje gyvenęs žydų tautybės verslininkas buvo ir Pakruojo valsčiaus savivaldybės narys?

Klausimus parengė Genė Juodytė, Pakruojo rajono savivaldybės vyresnioji bibliotekininkė

Norėdami atsiųsti klausimus ir atsakymus word dokumentuose paspauskite ant nuorodų žemiau.

Viktorinos klausimai (word)

Viktorinos klausimai su atsakymais (word)

 

Įrašo “50 įdomybių apie Pakruojo kraštą” komenatarų: 1

  1. o geras, labai gera mintis po kelionės pasirikrinti žinias ir važiuojant automobiliu namo perižūrėti visus klausimus, diskutuoti. arba nebūtinai iš karto, galbūt sekančią dieną, jau grįžus, jei kelionė išvargino.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *