Mūsų kelionių galerija

Kažkada sugalvojau mūsų su žmona nuotraukas iš kelionių talpinti internete. Tuo metu pasirinkau „Picasa” kaip geriausiai tam tinkantį įrankį nuotraukų talpinimui. Po to atėjo Google ir nupirko
„Picasa”. Iš pradžių niekas nepasikeitė. Tik vėliau, Google pradėjus vystyti savo socialinį tinklą Google+, Picasa tapo Google Photos dalimi. Ir štai dabar (2019-03-20), Google pasiryžo už kelių dienų viską ištrinti velniop.

Pamoka tokia, kad internete kai kas lieka amžinai, o kai kas yra tik laikinai. :)

Gaila, nemažai laiko įdėta darant, rūšiuojant, tvarkant ir keliant nuotraukas į internetus, tad norisi bent kažką pasilikti prisiminimui. 10 metų laikotarpis, lygiai 362 albumai ir daugiau nei tiek lankytinų vietų…

Visas foto kol kas galima pamatyti čia:
https://get.google.com/albumarchive/100678746625642380496

50 įdomybių apie Pakruojo kraštą

Neseniai Pakruojo savivaldybėje buvo organizuojama viktorina apie Pakruojo kraštą. Viktorinos klausimai pasiekė mane ir pasirodė labai įdomūs. Sužinojau, kaip mažai žinau apie Pakruojį, rajoną ir vietos įžymybes :).

Pateikiu visus klausimus, o atsakymus rasite prisegtus šio straipsnio pabaigoje. Lauksiu komentarų su rezultatais!

Viktorinos klausimai

1. Pakruojo miesto vardo kilmė?

2. Pakruojo rajono kaimas, kurio pavadinimas, susijęs su vestuvėmis?

3. Kada pirmąkart Pakruojis paminėtas istoriniuose šaltiniuose? Nurodykite bent amžių?

4. Koks išlikęs seniausias Pakruojo miesto pastatas ir kada jis buvo pastatytas?

5. Kiek yra išlikusių Pakruojo dvaro ansamblio statinių?

6. Dailininkas, scenografas, vitražų kūrėjas, gimęs Pakruojyje?

7. Šveicarų keliautojas, archeologas, etnografas, gamtininkas, veikalo „Geognostinės pastabos apie Lietuvą“ autorius ir pirmojo Lietuvos geognostinio žemėlapio sudarytojas, XIX a. pr. gyvenęs Pakruojo dvare bei mokęs dvarininko Ropo vaikus?

8. Koks kunigas, poetas ir vertėjas yra palaidotas Pakruojo bažnyčios šventoriuje?

9. Kokio kūrinio ištrauka cituojama? Ir kas jo autorius?
„Krikštynoms ir mano darbui pasibengus, gavau užmokesnį. Butkaus sūnus Izidorius palydėjo mane lyg Kuršėnų, ėjau kiaurai per Šiaulius į Lygumų parakviją ir pakliuvau į Stačiūnų sodžių pas Antaną Žajenčkauskį. Čia apsčiai gavęs darbo, siuvau per keletą nedėlių“.

10. Kada ir kokioje Pakruojo rajono vietovėje buvo atlikti reikšmingi mokslo darbai? Kas juos atliko?

11. Koks žymus rusų karvedys, 1812 m. kare vadovavęs vienai iš Rusijos armijų ir dalyvavęs garsiajame Borodino mūšyje, gimė Pakruojo rajone?

12. Pakruojo rajono mokykla, davusi Lietuvai bei pasauliui daug iškilių žmonių ir šįmet švenčianti savo 100-ąjį jubiliejų?

13. Jie abu kilę ne tik iš Pakruojo rajono, bet ir visai šalia esančių kaimų. Abu gimę XIX a. paskutiniajame dešimtmetyje? Abiejų pavardės ir vardai tokie pat. XX a. pirmoje pusėje jie buvo žinomi: vienas iš jų Lietuvoje ir Sovietų sąjungoje, o kitas ir visame pasaulyje. Kas tie žmonės?

14. Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataras, gyvenęs ir dirbęs Pakruojo rajone?

15. Kada pirmąkart Pakruojis paminėtas rašytiniuose šaltiniuose?

16. Vienas iš Pakruojo miesto pastatų turi savo antrininką, kuris identiškai atkurtas net pagal visus jo pamatavimus. Koks tai pastatas ir kur jis yra pastatytas?

17. Kokio įžymaus žmogaus (beje, turėjusio ryšį ir su dabartiniu mūsų rajonu) rekomenduotas Mintaujos gimnazijos moksleivis Antanas Smetona, vėliau tapęs pirmuoju Lietuvos prezidentu, atvyko į vieną iš Pašvitinio apylinkių dvarų padirbėti korepetitoriumi? Gal daugiau galite ką pasakyti apie šį faktą ir su tuo susijusius tolimesnius įvykius?

18. Kas siejo Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną su dabartinio Pakruojo rajono Pašvitinio apylinkėmis?

19. Koks žymus latvių pastorius, kalbininkas, rašytojas, folkloristas, švietėjas gyveno dabartiniame Pakruojo rajone?

20. Kokiais ryšiais pedagogas ir rašytojas Pranas Mašiotas yra susijęs su Pakruojo rajonu?

21. Kas siejo Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną ir ilgiausiai tarpukario metais Ministru Pirmininku buvusį Juozą Tūbelį su Pašvitinio apylinkėmis?

22. Kokiu unikaliu paminklu garsėja Pakruojis?

23. Koks Pakruojo krašto iškilus žmogus yra pasakęs šiuos žodžius:
„Nėra nieko tamsesnio už šviesą, nors ji ir švyti tamsoje“?

24. Koks žymus lietuvių kalbininkas 1901-1902 m. gyveno Žeimelyje?

25. Koks iš Pakruojo rajono kilęs kompozitorius, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, politikos ir visuomenės veikėjas jaunystėje vertėsi batsiuvio amatu?

26. Kokia valstybe buvo pasiskelbęs Pakruojis?

27. Žymus kraštotyrininkas, Žiemgalos krašto tyrinėtojas, gimęs ir gyvenęs Pakruojo rajone?

28. Pirmasis partizanas, žuvęs kovose už Lietuvos laisvę Pakruojo rajone?
29. Kiek gimnazijų yra Pakruojo rajone?

30. Pakruojo rajone gimęs pasienietis, Nepriklausomos Lietuvos gynėjas, nužudytas 1991 m. gegužės 19 d. Krakūnų poste, prie sienos su Baltarusija?

31. Kada ir kokioje Pakruojo miesto vietovėje pirmąkart po sovietmečio iškilmingai iškelta Lietuvos trispalvė?

32. Kada ir koks Pakruojo rajono ąžuolas dalyvavo Lietuvos gražiausio ąžuolo rinkimuose ir kaip jam sekėsi?

33. Poetas, dramaturgas, XX a. ketvirtajame dešimtmetyje gyvenęs viename iš Pakruojo rajono dvarų ir išgarsėjęs nesėkmingais ūkininkavimais? Kokiame dvare gyveno?

34. Koks latvių tautybės poetas (jo pavardė, išvertus į lietuvių kalbą reiškia naminio paukščio pavadinimą), tarpukario metais svetingai atverdavęs savo namų duris Kauno menininkams ir garsėjęs savo bohemišku gyvenimu, gyveno dabartiniame Pakruojo krašte?

35. Žymus architektas, Lietuvos kariuomenės savanoris, mūšių su bermontininkais ties Radviliškiu dalyvis, gimęs Linkuvos apylinkėse?

36. Koks žinomas klubas, vėliau peraugęs į draugiją, praėjusio amžiaus pabaigoje buvo įkurtas Pakruojyje?

37. Pabaikite sakinį:
„Pakruojo rajone negimė nei vienas Lietuvos Prezidentas, bet …

38. Folkloro šventės, vykstančios Pakruojyje, pavadinimas?

39. Kokiam žymiam lietuvių išeivijos poetui priklauso šio eilėraščio eilutės ir kaip šis poetas susijęs su Rozalimo kraštu?

„Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,

Ir vėjas dangiškas į jos lapus atklysta,
Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą,

Ir skamba medyje melodija tyli,
O aš klausausi jos ir užrašau smėly…“

40. Pakruojo rajono etnografinis ansamblis, savo veiklą pradėjęs 1980 m.?

41. Gydytojas, spaudos draudimo laikų aktyvistas, pjesės „Iš tamsos į šviesą“, 1903 m. suvaidintos dabartinio Pakruojo rajono Steigvilių kaime, autorius? Kokioje rajono vietovėje jis gyveno?

42. Kaip Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus šeima susijusi su Pakruoju?

43. Kokio iškilaus tarpukario metų gydytojo, filantropo vardu pavadinta viena Pakruojo gatvių?

44. Kokiose Pakruojo rajono vietovėse yra pasatyti paminklai Vytautui Didžiajam? Kada tie paminklai pastatyti ir kuo jie unikalūs?

45. Kokia buvo pirmoji pramonės įmonė Pakruojyje?

46. Kokioje Pakruojo vietovėje yra lankęsis gydytojas, varpininkas, lietuviškojo sąjūdžio veikėjas, „Tautiškos giesmės“ autorius Vincas Kudirka ir koks jo apsilankymo tikslas?

47. Kokios upes intakas yra Kruoja?

48. Pokario metais vienoje Pakruojo rajono vietovėje įvyko partizanų susirėmimas su stribais. Nuo vietovės pavadinimo kilo ir mūšio pavadinimas. Koks tai mūšis ir kada jis vyko?

49. Politiko, visuomenės veikėjo, meno, muzikos ir kultūros istoriko Vytauto Landsbergio ryšiai su Pakruojo kraštu?

50. Koks tarpukario metų Pakruojyje gyvenęs žydų tautybės verslininkas buvo ir Pakruojo valsčiaus savivaldybės narys?

Klausimus parengė Genė Juodytė, Pakruojo rajono savivaldybės vyresnioji bibliotekininkė

Norėdami atsiųsti klausimus ir atsakymus word dokumentuose paspauskite ant nuorodų žemiau.

Viktorinos klausimai (word)

Viktorinos klausimai su atsakymais (word)

 

Kaip elgtis jei nutraukiant darbo sutartį darbdavys neatsiskaito su darbuotoju

Svečio įrašas.

Pagrinde darbdavio ir darbuotojo santykius reglamentuoja darbo sutartis ir darbo kodeksas. Darbdavys pilnai atsiskaityti su darbuotoju turi atleidimo iš darbo dieną, t.y., išmokėti pilną atlygį už atliktą darbą bei atostoginius, jeigu nėra raštiškai susitarta kitaip, kas turėtų matytis ant atleidimo įsakymo, kurį darbuotojas pasirašo išeidamas iš darbo.

Jeigu darbdavys su darbuotoju neatsiskaitė paskutinę darbo dieną, faktiškai kitą dieną darbuotojas laisva forma gali pateikti prašymą/ieškinį darbo ginčų komisijai, kuri per mėnesio laikotarpį turi paskelbti darbo ginčo komisijos posėdžio datą.

Darbo ginčo metu, darbdavys pateikia reikiamus dokumentus, kurie patvirtina arba paneigią ieškinį/prašymą ir, to pasėkoje, priimamas sprendimas. Darbo ginčų komisijos sprendimas įsigalioja per mėnesio laikotarpį, per kurį bet kuri sprendimu nepatenkinta šalis gali nuspręsti ginčą spręsti teisme.

Jei sprendimas nėra apskundžiamas, po mėnesio laikotarpio darbuotojas gali perduoti darbo ginčų komisijos sprendimą antstoliui (patartina anksčiau, nes antstoliui išieškojimui taip pat reikia pasiruošti), kuris išieškos sprendime nurodytą sumą ieškovui, t.y., darbuotojui.

Antstolis išsiunčia laišką darbdaviui su reikalavimu sumokėti sprendime nurodytą sumą, darbdavys turi 10 dienų geranoriškai įvykdyti pareikalavimą, po to yra imamasi veiksmų, t.y., areštuojamos turtas, banko sąskaitos ir kiti veiksmai.

Apibendrinus, jeigu darbdavys neatsiskaito, imkitės veiksmų iškarto, kadangi procesai užtrunka. Paskutinis patarimas – kuo atidžiau skaitykite sutartis, ypač tas ant kurių pasirašote. Nuo to tiesiogiai priklauso jūsų gerovė.

Lietuvos bankų ir kredito unijų palūkanos už indėlius

Šiuo metų indėlių palūkanos labai žemos visoje Europoje ir Lietuvoje. Lietuvos bankuose sunku rasti didesnes nei 2 % metines palūkanas, o apie seniau siūlytas 5 ar 10 procentų palūkanas net neverta svajoti.

Indėlių palūkanų palyginimui Lietuvos bankuose ir kredito unijose dažniausiai naudojuosi svetaine indeliai.lt. Daugelis kitų svetainių po palūkanų bumo užsidarė.

Lietuvos bankų ir kredito unijų palūkanos 2013-03-27

Gyvendamas Olandijoje galiu palyginti šiuos procentus su Olandijos finansų įstaigų siūlomomis indėlių palūkanomis.

Olandijos bankų palūkanos 2013-03-27Kaip matome, Nyderlandų bankų palūkanos ne ką didesnės nei Lietuvoje. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad šias aukštesnes palūkanas siūlo mažesnės finansų įstaigos, o didieji dažniausiai siūlo 2 procentų nesiekiančias palūkanas.

Yra ir išimčių. Ilgalaikiai indėliai šiuo metu gali turėti ir 4 % siekiančias palūkanas. Ilgalaikais indėliais vadinu 10-20 metų laikotarpį. Pavyzdys iš vieno didžiausių Olandijos bankų  Rabobank pasiūlymo DoelSparen:

Terminas (metais) procentai*
1 jaar 0,65 %
2 jaar 1,40 %
3 jaar 1,75 %
4 jaar 2,05 %
5 jaar 2,35 %
6 jaar 2,60 %
7 jaar 2,85 %
8 jaar 3,05 %
9 jaar 3,20 %
10 jaar 3,40 %
11 jaar 3,50 %
12 jaar 3,65 %
13 jaar 3,75 %
14 jaar 3,90 %
15 jaar 4,20 %
16 jaar 4,20 %
17 jaar 4,20 %
18 jaar 4,20 %
19 jaar 4,20 %
20 jaar 4,20 %

Tad palūkanos Lietuvoje ir Olandijoje yra tikrai panašios. Kitas man patinkantis dalykas Olandijoje yra tas, kad dažniausiai nereikia sudarinėti indėlių sutarčių. Paprastai užtenka pervesti pinigus iš einamosios sąskaitos į taupomąją (taip, banko vartotojas turi atskirą taupomąją sąskaitą pasiekiamą internetu, o pats pervedimas yra nemokamas). O palūkanos nuo taupomoje sąskaitoje esamos sumos skaičiuojamos kiekvieną dieną ir metų pabaigoje išmokamos.

Jei norėtume dar ką nors sužinoti apie NL bankus, galite užduoti klausimus komentaruose. Jei atsakymus žinosiu, būtinai atrašysiu.

LRT kanalo YouTube paskyra užblokuota

Žiūriu kelias LRT laidas. Kartais jas siunčiuosi iš LRT mediatekos per RSS, o kartais žiūriu tiesiog per LRT YouTube puslapį. Šiandien nuėjęs į http://www.youtube.com/LRTinklas pamačiau štai tokį vaizdelį:

LRT YouYube užblokuota

 

 

 

 

 

Neesu matęs pas juos „nelegalaus” turinio. Kaip spėju YouTube niekas neapsižiūrėjo, kad jie talpina savo originalų turinį.