Šildymo kainų Lietuvoje palyginimas pagal miestus (gruodžio mėnuo)

Šilumos kainos 2010 m. gruodžio mėnesį su PVM

Paveikslėlyje pateiktos centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas miestuose, skaičiai prie miesto pavadinimo nurodo koks procentas yra deginama medienos gaminant šilumą (žaliai pažymėti stulpeliai reiškia, kad šiuose miestuose daugiau nei 50 proc. kuro sudaro biokuras).

Įdomi statistika. Ar biokuras padeda sumažinti šilumos savikainą? Iš praktikos (žiūrint pav.) sunku spręsti.

Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija